Skip to main content
15 januari 2024

Lyft din coaching

Skifta från enskilda timmar till paket som levererar tydliga och effektivare resultat

Har du funderat på hur du kan lyfta din coaching verksamhet utan att öka din arbetsbörda? Du är inte ensam. Som mentor och med över 25 års erfarenhet inom entreprenörskap och affärsutveckling, har jag samtalat med många coacher som brottas med denna fråga. Och jag har goda nyheter: det finns en lösning.

Nyckeln ligger i att skifta från att erbjuda enskilda coaching timmar till välstrukturerade paket. Paketen kan även omfatta inspelade lektioner (ljudfiler eller filmer) och/eller gruppsessioner. Mer omfattande paket ger dina kunder tillgång till både självstudier, enskild coaching med dig och utbyte med andra.

Det här tillvägagångssättet frigör din tid, ökar värdet på din tjänst och gör att du kan fokusera på att leverera djupgående och personlig coaching där det verkligen räknas.

Genom att införa denna strategi, att växla från enskilda timmar till paketerade erbjudanden, kan du nå och hjälpa fler kunder samtidigt som du upprätthåller hög kvalitet i dina tjänster. Och det bästa? Dina kunder får en mer omfattande och engagerande upplevelse.

Dessutom är det mycket enklare för kunden att förstå vilket resultat de får av att anlita dig och hur själva leveransen går till vilket ökar sannolikheten att fler av dina idealkunder beställer något av dina paket.

Och du kan också hjälpa dem under en längre period genom att erbjuda ytterligare paket som kan ta dem till nästa nivå när de gått igenom det första. Det är ju toppen att få fler affärer av samma kund tar så mycket kortare tid och kostar mindre än att få förtroendet av nya kunder.

Så låt oss utforska hur du kan implementera detta i din verksamhet. Det är enklare än du tror och kan transformera sättet du coachar på.

Bakgrund och problemställning

Som coach vet du att traditionell timbaserad coaching kan vara begränsande. För varje timme du spenderar med en kund, finns det bara så mycket du kan åstadkomma och din förmåga att expandera & växa är direkt kopplad till antalet timmar du kan bli bokad. Detta skapar en flaskhals för både din verksamhets tillväxt och din personliga balans.

Många coacher som deltagit i något av Business Heroes® program eller kurser har delat med sig av sina erfarenheter av denna utmaning. Det vanligaste problemet? Att de känner sig fast i en cykel av oändliga sessioner, vilket lämnar lite utrymme för affärsutveckling, reflektion eller till och med brist på tid för vila och återhämtning. Det är en balansgång mellan att vilja hjälpa så många som möjligt och att inte bränna ut dig själv.

Men det finns en annan dimension också. För kunderna kan en timbaserad modell ibland kännas som att de inte får kontinuerligt värde mellan sessionerna, som kanske bokas in oregelbundet utifrån behov. De kanske kämpar med att tillämpa det de lär sig utan regelbunden vägledning och stöd. Och det kanske saknas en tydlig målbild och röd tråd i processen.

Den goda nyheten är att det finns sätt att övervinna dessa hinder. Genom att skifta till ett paketerat erbjudande kan du inte bara optimera din tid, utan också skapa en mer sammanhängande och värdefull upplevelse för dina kunder.

Fördelarna med paketerade coachingtjänster

Att övergå till paketerade coachingtjänster är inte bara en förändring i hur du strukturerar dina erbjudanden, det är en omvandling av hela din affärsmodell - till det bättre. Här är några av de mest betydelsefulla fördelarna:

Utökad räckvidd och skalbarhet: Med paketerade tjänster kan du hjälpa fler kunder samtidigt. Genom att kombinera enskild rådgivning med digitala lektioner och/eller gruppcoaching, kan du skala din verksamhet utan att addera fler arbetstimmar. Det betyder att du kan nå ut till fler människor och göra en större skillnad.

Konstant värde för kunderna: Dina kunder får kontinuerlig tillgång till material och övningar genom de digitala lektioner. Detta stöd mellan sessionerna hjälper dem att förbättra och tillämpa det de lär sig, vilket leder till bättre och mer bestående resultat.

Ökad inkomstpotential: Paketerade tjänster ger dig möjligheten att öka din inkomst per kund. Eftersom paketen erbjuder en mer omfattande leverans, kan du rättfärdiga ett högre pris än för enstaka timmar, samtidigt som du levererar större värde.

Fokus på djupgående coaching: Med grundläggande och återkommande ämnen täckta i digitala lektioner, kan du använda din enskilda coachingstid till att istället för att ta en del av coachingstiden till att utbilda direkt gå in på djupet på den egna reflektionen och frågeställningar. Detta gör varje session mer meningsfull och effektiv. 

Skapar en gemenskap: Gruppcoaching-sessioner skapar en känsla av gemenskap bland dina kunder. De lär sig inte bara från dig, utan också från varandras erfarenheter och insikter, vilket berikar deras lärande.

Genom att införa paketerade tjänster, tar du din coaching verksamhet till en ny nivå av effektivitet och påverkan. Det är en förändring som gynnar alla inblandade - dig som coach, dina kunder och hela din verksamhet.

Skapa tydliga och effektivare resultat genom paketering

När du börjar paketera dina tjänster, öppnas en ny värld av möjligheter för att skapa mer betydelsefulla och mätbara resultat för dina kunder.

Här är några konkreta sätt du kan göra detta på:

Strukturerad inlärning: Erbjud ett coaching program där du har en tydlig plan som kunden följer under en bestämd tidsperiod. Målet är att erbjuda en mer strukturerad lärandeprocess som tar kunden mot sitt mål snabbare och smidigare. Coaching programmet kan innehålla en mix av ett antal sessioner av enskild coaching, gruppcoaching, inspelade lektioner, pdf:er, forum/community och/eller challenges för att hålla drivkraften uppe, digital checkin via en app osv. Tänk till på vad  din kund behöver för stöd och hjälp av dig för att ta sig från sitt nuvarande till det läge som de vill ha efter att de är klar med ditt coachingprogram.

Klargörande övningsuppgifter: I din plan kan du ta fram tydliga instruktioner vad kunderna förväntas göra inför varje enskild coaching session för att förbereda sig. Ett tips är att ha en tydlig agenda som du kommunicerar tydligt så att kunden vet vad de kan göra för att maximera nyttan av den enskilda coachingen med dig. Att förbereda sig på ett strukturerat sätt hjälper dem att ta till sig och tillämpa det de lär sig, vilket leder till snabbare och mer hållbara framsteg.

Gruppcoaching för att lära tillsammans: Gruppcoaching-sessioner är inte bara effektiva för tidsanvändningen, utan de erbjuder också en plattform för lära i grupp. Kunderna får chansen att dela erfarenheter och insikter, vilket berikar deras förståelse och tillämpning av innehållet av coachingsprogrammet.

Användning av digitala verktyg för effektivitet: Genom att använda digitala verktyg (vi använder själva Kajabi) kan du skapa en smidig och integrerad upplevelse för dina kunder. Många system har allt från sätt att marknadsföra ditt coachingprogram som landningssidor och e-postmarknadsföring, beställning & betalning av coachingpaketet, onlinebokning kalender för enskilda sessioner, tillgång till material och inspelade sessioner m.m. Ett effektivt och enkelt system att använda ökar tillgängligheten och bekvämligheten för både dig och dina kunder.

Genom att implementera dessa strategier, kan du som coach erbjuda paket som inte bara är mer omfattande och värdefulla, utan som också levererar konkreta, tydliga och effektivare resultat.

För att verkligen belysa kraften i paketerade coachingtjänster, låt oss titta på några exempel. Dessa exempel visar hur paketering av tjänster har transformerat coaching verksamheten och bidragit till deras kunders framgång.

Exempel 1: Från överväldigad till styrkt: En av våra medlemmar, som tidigare kände sig överväldigad av att hantera för många en-till-en sessioner, implementerade ett paketerat system. Genom detta system kunde coachen nå ut till fler klienter med gruppcoaching och digitala kurser, vilket ledde till ökad inkomst och minskad arbetstid.

Exempel 2: Skapar djupare förändringar: En annan coach använde paketerade tjänster för att skapa mer omfattande transformationsprogram. Kunderna gick igenom en serie av förberedande digitala lektioner före varje session, vilket möjliggjorde djupare och mer meningsfulla samtal under coachingtillfällena.

Exempel 3: Bygga en community: En coach integrerade gruppcoaching-sessioner och en online community i sitt paket, vilket skapade en stark gemenskap bland kunderna. Denna gemenskap bidrog till ökat engagemang och bättre resultat för deltagarna, då de lärde sig inte bara från coachen, men också från varandra.

Steg-för-steg guide till paketering

Att införa paketerade tjänster kan verka överväldigande vid första anblicken, men med rätt plan kan du smidigt transformera din coaching verksamhet.

Här är en steg-för-steg guide för att hjälpa dig på vägen:

Identifiera dina kärnområden: Börja med att fastställa vilka områden eller ämnen du är mest passionerad och kunnig inom. Dessa blir grunden för dina paketerade tjänster.

Utveckla ditt innehåll: Du har troligtvis redan en metod som du arbetar efter redan (kanske lite mer ad-hoc). Nu är det dags att utveckla ett paket som är strukturerat med en start, en transformation och ett resultat. Hur du ska ta din kund från deras nuläge till deras önskade läge? Ta gärna fram en illustration som visar din metod.

Planera dina sessioner: Bestäm hur du vill strukturera dina individuella och gruppcoaching sessioner. Varje session bör ha en tydlig agenda och syfte.

Digitalt stöd: Skapa digitala lektioner som kan komplettera dina coaching sessioner - oavsett om de är enskilda eller i grupp. Ta fram pdf:er, checklistor, arbetshäften, guider etc. Dessa bör vara både informativa och engagerande och ge klienterna värdefull kunskap som de kan tillämpa.  

Sätt priser: Baserat på värdet av ditt paket, sätt ett pris som reflekterar både innehållet och den personliga coachningen som ingår. Kom ihåg att ditt paket erbjuder ett omfattande värde. Så ta inte ett pris som reflekterar den tid som det tar för dig att leverera utan mer baserat på värdet på det resultat som dina kunder får av coachingen.

Marknadsför dina paket: Använd din webbsajt, sociala medier och nätverk för att berätta om dina nya paketerade tjänster. Framhäv fördelarna och det unika värdet de erbjuder.

Feedback och iteration: När du börjar implementera dina paketerade tjänster, var öppen för feedback från kunder. Använd denna feedback för att finjustera och förbättra dina erbjudanden över tid.

Använd teknik som stöd: Dra nytta av plattformar som exempelvis Kajabi för att organisera och leverera dina tjänster. Dessa verktyg kan hjälpa dig att hantera kursmaterial, bokningar och uppföljningar på ett effektivt sätt.

Genom att följa dessa steg kan du framgångsrikt utveckla och lansera paketerade coachingtjänster som inte bara utökar din räckvidd, men också ger dina kunder en mer omfattande och givande upplevelse.

Använd teknik och verktyg för att förstärka paketeringen

För att verkligen maximera potentialen i dina paketerade coachingtjänster är det avgörande att använda rätt teknik och verktyg. Dessa verktyg kan inte bara förenkla din arbetsprocess, utan också förbättra kundupplevelsen avsevärt.

Låt oss utforska hur nyckelaktiviteter kan stödjas av digitala system:

Plattform för coaching: Att samla all information som agenda, dokument inför och anteckningar efteråt för varje enskild coaching session är toppen. Värdet för kunden ökar om de lätt kan se vart i processen de är och vilka framsteg de gjort. Om du erbjuder online coaching så kan du dessutom med rätt plattform även leverera coachingen och spela in den. Inspelningen är ett fantastiskt mervärde för kunder som vill gå tillbaka och repetera sessionerna för ytterligare insikter och reflektion.

Plattform för digitala lektioner: Använd en plattform som för att hantera och leverera dina digitala lektioner (t.ex. ljudfiler eller video). Se till att du använder en användarvänlig miljö där du enkelt kan ladda upp och organisera kursmaterial, videoinnehåll, ljudfiler och övningar samtidigt som dina kunder lätt kan komma åt det som ingår i ditt paket.

Bokningsystem: Ha ett onlinebokning system som låter dina kunder enkelt schemalägga sessioner med dig. Detta minskar den administrativa bördan och gör processen smidigare för både dig och dina kunder. Inget mer mailande fram åter för att boka, boka av eller boka om. Med ett system kan även påminnelser och uppföljningar ske per automatik.

Kommunikationsverktyg: För effektiv kommunikation, som når fram till mottagaren och enkelt kan tas emot av dig, är det viktigt att hitta ett system där du kan samla all kommunikation på ett och samma ställe. För att spara tid och säkerställa att alla kunder får rätt information i tid beroende på vart de befinner sig i processen är mallar, automatisering och personifiering centralt. 

Online mötes funktion: Bestäm vilken plattform för onlinemöten som du vill använda. Ge inte kunden möjlighet att styra vilken plattform ni ska använda. Du behöver vara bekväm i hur det går till så att du kan släppa oron för tekniken och fokusera på att leverera resultat. Om du erbjuder gruppcoaching digitalt är det bra att ta reda på att du kan leverera i helgrupp och att du kan använda mindre grupper om det är så att ditt upplägg behöver den funktionen. Om du ska spela in dessa och erbjuda access till inspelningen är det bra att kolla upp att det fungerar smidigt både för dig och dina kunder.

Feedback- och uppföljningsverktyg: För att säkerställa att du kontinuerligt förbättrar dina tjänster, implementera verktyg för att samla in och analysera feedback från dina klienter. Genom att strategiskt använda dessa verktyg kan du skapa en mer effektiv och sammanhängande coachingupplevelse. De möjliggör inte bara för dig att leverera högkvalitativa tjänster, men de underlättar också skalbarheten och hållbarheten i din verksamhet.

Allt-i-ett: Förenkling genom centraliserade tjänster i Kajabi

En av de största fördelarna med att använda Kajabi för dina paketerade coachingtjänster är hur det centraliserar och förenklar hela upplevelsen - både för dig och dina kunder. Inga fler spridda filer, förvirrande plattformar eller bortglömda länkar. Allt är samlat på ett och samma ställe.

Tydlig översikt och planering: Kunderna kan enkelt se sin plan, kommande sessioner och viktiga milstolpar inom samma system. Detta hjälper till att hålla dem fokuserade och motiverade, samtidigt som det ger en tydlig överblick över deras coachingresa. Genom att ha allt samlat i Kajabi, förenklas hela processen avsevärt, vilket sparar tid och minskar frustration. Det skapar en smidig och professionell upplevelse för kunderna, vilket är avgörande för att upprätthålla en hög kvalitet på dina coachingtjänster.

Enkel åtkomst till material: Kunderna har direkt tillgång till alla kursmaterial, övningar och resurser genom en enda inloggning. Detta eliminerar behovet av att hoppa mellan olika plattformar som Dropbox eller Google Drive och gör det lätt för kunderna att hitta vad de behöver.

Samlad kommunikation: All kommunikation, inklusive e-post och uppföljningar, kan hanteras inom Kajabi. Detta skapar en enhetlig och sammanhängande kommunikationskanal, vilket minskar risken för missförstånd eller förlorade meddelanden.

Inbyggda mötesfunktioner: Med Kajabis videofunktion behöver varken du eller din kunder oroa sig för hur ni ska träffas online. Inga frågor om vilken plattform som ska användas – Zoom, Google Hangouts, Teams – allt sker direkt inom Kajabi. Detta ger en smidig och problemfri upplevelse för alla online-sessioner oavsett om de är enskilda eller i grupp. Dessutom sparas alla möten så att alla som ska ha tillgång kan ta del av dem efteråt.

Onlinekalender: Oavsett om ni ska träffas digitalt eller fysiskt kan kunderna boka sina sessioner i onlinekalendern i Kajabi.

Marknadsför & ta betalt: Med Kajabis landningssidor kan du berätta om dina paket och ta emot online betalningar vilket gör det smidigt både för dig och kunden.

Framtidens coaching: Möjligheterna med paketering

Att anamma paketerade coachingtjänster är inte bara en förbättring för nuet, det är också ett steg in i framtiden för coachingbranschen. Med den digitala erans framsteg och den allt mer komplexa värld vi lever i, behöver coachingmetoder utvecklas för att hålla jämna steg. Här är några tankar om framtiden för coaching och hur paketering passar in:

Skräddarsydda coachingpaket: Framtiden ligger i att skapa ännu mer anpassade och skräddarsydda coachingprogram som adresserar specifika behov och mål för varje individ och organisation. Paketering gör det möjligt att kombinera olika element (digitala lektioner, gruppsessioner, individuella sessioner, community) för att skapa en unik väg för varje kund.

Ökad tillgänglighet och räckvidd: Med digitala verktyg och plattformar, kan coaching nå ut till en bredare publik, oavsett geografiska begränsningar. Detta öppnar dörren för internationell expansion och gör coaching tillgänglig för fler människor.

Integration av nya teknologier: Framtiden kommer sannolikt att innebära en större integration av ny teknologi i coaching, såsom artificiell intelligens, för att ytterligare förbättra och personifiera inlärningsupplevelsen.

Stärkt gemenskap och nätverkande: Genom paketerade gruppsessioner och online communities skapar vi starkare gemenskaper och nätverk. Detta bidrar till kollektivt lärande och stöd, vilket är ovärderligt i den personliga och professionella utvecklingen.

Fortlöpande utveckling och anpassning: Som med alla branscher kommer coaching att fortsätta utvecklas. Som coacher måste vi vara flexibla och anpassningsbara, redo att integrera nya metoder och strategier för att möta våra klienters föränderliga behov. Att se paketering som en del av din coachingmetod är inte bara en anpassning till nutiden, det är också ett proaktivt steg mot att vara relevant och effektiv i en framtid där behoven och förväntningarna på coaching kommer att fortsätta utvecklas.

Avslut och sammanfattning

Att skifta från enskilda timmar till paketerade coachingtjänster är mer än bara en förändring i hur du erbjuder dina tjänster; det är en evolution i hur du kan maximera ditt värde och påverkan som coach. Genom att integrera strukturerade digitala kurser, skapa dynamiska gruppcoaching-sessioner och dra nytta av teknologins kraft med plattformar som Kajabi, öppnar du upp för nya möjligheter att växa både professionellt och personligt.

Med paketerade tjänster kan du:

  • Nå och hjälpa fler kunder effektivt
  • Skapa djupare och mer varaktiga förändringar för dina kunder
  • Öka din inkomstpotential utan att öka dina arbetstimmar
  • Utveckla en starkare gemenskap och nätverk bland dina kunder
  • Hålla dig i framkant av coachingbranschen genom att anamma nya tekniker och metoder

Kom ihåg, varje steg du tar mot paketering är ett steg mot att skapa en mer hållbar, skalbar och givande coachingverksamhet. Du har förmågan att göra en verklig skillnad i dina kunders liv, och genom att omfamna dessa nya metoder, kan den skillnaden bli ännu större. 

Jag hoppas att det har inspirerat dig att utforska nya sätt att utveckla din coachingverksamhet. Om du har några frågor eller vill diskutera hur du kan implementera dessa idéer, tveka inte att kontakta mig. Boka in en kostnadsfri digitalfika med mig här.

PIXPRO STOCKHOLM AB
BLÅBÄRSVÄGEN 22
181 64 LIDINGÖ, SWEDEN

TELEFON: 08-410 567 60
EPOST: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

© 2003-2024 Pixpro Stockholm AB

Varumärkena Business Heroes®, Sluta sälj!®, Röda Mattan Policyn®, Livscykelmarknadsföring® är registrerade varumärken som ägs av You Rock AB och är licensierade till Pixpro Stockholm AB, som utvecklar och förvaltar varumärkena.