Skip to main content
Business Heroes® Grid
31 juli 2023

Kickstarta din business efter sommarledigheten med Business Heroes® Grid

Som företagare själv vet jag att det ofta kan kännas som att navigera genom en labyrint att driva ett tjänsteföretag. Oavsett om du är en ensam i ditt företag eller leder ett team, är det lätt att känna sig överväldigad och stressad, osäker på om du investerar din tid och energi i rätt aktiviteter. Du kanske ifrågasätter om dina ansträngningar verkligen resonerar med dina kunder och leder till den tillväxt du önskar.

I jakten på fler kunder och högre intäkter är det vanligt att känna sig vilse, spendera otaliga timmar på uppgifter utan att veta om de kommer att locka fler kunder. Det är just därför vi har skapat ett verktyg för att bringa klarhet i ditt kaos - Business Heroes® Grid.

Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att fokusera på det som verkligen spelar roll när du driver ett framgångsrikt tjänsteföretag. Det ger klarhet i ditt arbete och hjälper dig att anpassa dina insatser till dina kunders behov, oavsett storleken på ditt team. Med Business Heroes® Grid kan du tryggt investera din tid i aktiviteter som inte bara möter dina kunders behov utan också leder mot företaget mål.

Översikt

Business Heroes® Grid är utformat för att hjälpa dig att dokumentera din kunds resa över fem distinkta stadier. Du kan dokumentera dina idealkunders mål och aktiviteter vid varje steg, vilket gör att du kan anpassa dina insatser för deras behov.

Detta verktyg vägleder dig också i att dokumentera de olika aktiviteter du utför för att stödja dina potentiella kunder. Dessa aktiviteter är organiserade i nio olika steg i översikten.

Business Heroes® Grid hjälper dig att hålla reda på ansvarsområden och nyckeltal (KPI:er). Denna information ger värdefulla insikter i hur det går och hjälper dig att prioritera dina insatser.

Dessutom identifierar översikten möjligheter till optimering och förbättring vid varje steg, vilket säkerställer att du alltid kan prioritera hur du kan förbättra det du levererar till dina kunder.

Business Heroes® Grid lyfter också fram de system och verktyg som kan stödja dig vid varje steg. Dessa inkluderar rutiner, processer och IT-system vilket bidrar till att öka kvaliten och kundnöjdheten. Dessutom sparar det ofta mycket tid att alla vet vad alla ska göra i varje uppgift med hjälp av t.ex. checklistor. 

Genom att sätta din kund i centrum för allt du gör hjälper Business Heroes® Grid dig att erbjuda riktat, effektivt stöd vid varje steg av kundresan för varje enskild person. Översikten är utformad för att ge klarhet i ditt arbete, minska stress och hjälpa dig att spendera din tid där det betyder mest. 

Kartlägg din kunds inköpsresa

Att förstå din kunds inköpsresa är en avgörande aspekt av att driva ett framgångsrikt företag. Det gör att du kan anpassa dina insatser till dina kunders behov och förväntningar vid varje steg av deras resa. I Business Heroes® Grid kan du dokumentera resa, vilket ger en tydlighet för att effektivt stödja dina kunder.

De fem faserna i kundresan är:

 1. Skapar medvetenhet om problem och behov
 2. Kartlägger och utvärderar
 3. Tar beslut och bokar
 4. Leverans
 5. Blir lojal och en ambassadör

Varje fas har sina egna mål och aktiviteter som vägleder dina kunder när de går från en fas till nästa i sin inköpsresa.

Gör aktiviteter som verkligen är meningsfulla 

Planera strategiskt dina aktiviteter på årlig, månatlig, veckovis, daglig basis, eller baserat på specifika triggers, med hjälp av de 9 stegen för att effektivt stödja din kunds kundresa.

 1. Identifiera din målgrupp och lär känna dina idealkunder
 2. Hur du väcker du nyfikenhet hos dina idealkunder
 3. Bygg din lista genom att samla kontakter
 4. Hur du utbildar dina idealkunder för att få dem att vilja beställa
 5. Hur du erbjuder dina kunder att boka dina tjänster
 6. Hur dina kunder bokar/beställer dina tjänster
 7. Hur du levererar och wow:ar dina kunder
 8. Hur du erbjuder dina kunder att boka/beställa mer
 9. Hur du får introduktioner till nya potentiella kunder

Definiera nyckeltal (KPI:er)

Att identifiera de nyckeltal (KPI:er) du vill eller behöver mäta vid varje steg är avgörande. Dessa KPI:er kommer att ge värdefulla insikter i hur det går och hjälpa dig att prioritera vad du fokuserar på.

Tilldela teamansvar

Att bestämma vilka teammedlemmar, nyckelleverantörer, partners eller leverantörer som är ansvariga för varje steg säkerställer att alla vet sin roll och kan fokusera på sina uppgifter.

Dokumentera förbättringar och optimeringar

Att dokumentera vad du vill förbättra och optimera för varje steg är avgörande. Detta kommer att hjälpa dig att identifiera möjligheter för optimering och förbättring, vilket säkerställer att du alltid levererar det bästa till dina kunder.

Bestäm den teknik, system och rutiner du kommer att använda

Att bestämma vilken teknik, system och rutiner du kommer att använda för att förenkla och säkerställa kvalitet vid varje steg är avgörande. Dessa verktyg kan stödja dig vid varje steg, vilket gör ditt arbete enklare och mer effektivt. Det kan vara t.ex. ett CRM sytem som Keap för att samla och följa upp dina kontakter eller använda en online plattform som Kajabi för att erbjuda och leverera din kunskap online via kurser, medlemsprogram eller coaching. AI-verktyg borde redan nu spela en betydande roll i att optimera dina affärsprocesser och kundinteraktioner.

Sammanfattning

Business Heroes® Grid är ett omfattande verktyg utformat för att vägleda dig genom företagsresan. Det hjälper dig att förstå din kunds kundresa, planera dina aktiviteter, definiera KPI:er, tilldela teamansvar, dokumentera förbättringar och optimeringar, och bestämma vilken teknik, system och rutiner du kommer att använda.

Genom att sätta din kund i centrum för allt du gör hjälper Business Heroes® Grid dig att erbjuda riktat, effektivt stöd vid varje steg av kundresan. Är du redo att börja arbeta smartare, inte hårdare, för att nå dina mål? Ladda ner din Business Heroes® Grid och fyll i det för att komma igång med strategier och aktiviteter som sätter din kund i centrum efter sommarledigheten.

Du kan använda detta verktyg för att revidera och förbättra hur du stödjer din idealkunds kundresa över tid baserat på feedback från dina kunder och KPI:erna i översikten. Det är dags att sätta igång hösten med den klarhet och struktur du får med Business Heroes® Grid.

PIXPRO STOCKHOLM AB
BLÅBÄRSVÄGEN 22
181 64 LIDINGÖ, SWEDEN

TELEFON: 08-410 567 60
EPOST: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

© 2003-2024 Pixpro Stockholm AB

Varumärkena Business Heroes®, Sluta sälj!®, Röda Mattan Policyn®, Livscykelmarknadsföring® är registrerade varumärken som ägs av You Rock AB och är licensierade till Pixpro Stockholm AB, som utvecklar och förvaltar varumärkena.